Novosti

CERTIFICIRANA OSMA TURISTIČKA AGENCIJA U RASTUĆEM SEGMENTU HALAL TURIZMA

(6. rujna 2017. Zagreb)

Turističkoj agenciji Real Experience d.o.o., certifikat o ispunjenim uvjetima i standardima pružanja usluga u halal turizmu u ime Centra za certificiranja halal kvalitete uručio je rukovoditelj, g. Aldin Dugonjić:  „ Zadovoljstvo nam je što Republika Hrvatska, kao jedna od poželjnih turističkih destinacija, ima osmu agenciju s halal certifikatom što je važan iskorak kada je u pitanju turistička ponuda koja će doprinijeti razvoju boljeg upoznavanja različitih naroda, vjera, kultura, kao i najširoj mogućoj prezentaciji Republike Hrvatske u svijetu „ – istaknuo je Dugonjić.

U ime agencije certifikat su preuzele gđa. Marija Golubović i gđa. Helena Šarić. Dobitnice certifikata zahvalile su se te istaknule da su halal certifikatom dobili komparativnu prednost na tržištu te da su spremne dati doprinos u promicanju Republike Hrvatske kao „halal friendly“ destinacije s ciljem privlačenja brojnih turista s emitivnih halal tržišta.

Da je halal certifikat u pružanju turističkih usluga zaista jedna posebnost Republike Hrvatske dokazale su certificirane agencije koje su uspjele na naše tržište dovesti brojne turiste, od onih koji su došli pogledati ljepote Jadrana i unutrašnjosti Hrvatske, do onih koji su došli zbog lječilišta i zdravstvenog turizma. Današnjim uručenjem certifikata zaokružen je proces usklađivanja usluga turističke agencije Real Expoerience d.o.o. s halal normom što će joj svakako otvoriti vrata najbržem rastućem tržištu svijeta.