Intervjui

Delegacija Centra posjetila Agenciju za halal certificiranje i Behram-begovu medresu

Dana 16. 3. 2018. delegacija Centra za certificiranje halal kvalitete posjetila je Agenciju za certificiranje halal kvalitete i Behram-begovu medresu u Tuzli.

Prilikom susreta s direktorom Agencije, g. Amirom Sakićem i suradnicima naglašena je dobra suradnja između Centra i Agencije, gdje je konstatirana prepoznatljivost samih institucija na jugoistoku Europe što svjedoče međunarodne dobivene akreditacije.

Naglašeno je da su potrošači sve svjesniji važnosti halala, što je dobrim djelom rezultat aktivnog rada koje provode obje institucije. Dogovoreno je da će se u budućnosti  nastaviti dosadašnja dobra suradnja između navedenih institucija, s posebnim fokusom rada i suradnje na znanstvenim i stručnim istraživanjima.

Tijekom službenog posjeta, delegacija Centra posjetila je Behram-begovu medresu gdje je direktor, g. Ahmed Hatunić predstavio rad i aktivnosti ove važne institucije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i njihove buduće infrastrukturne projekte.

Delegaciju Centra su činili, g. Aldin Dugonjić, rukovoditelj Centra, g. Muhamed Mandžić, voditelj odjela za certificiranje i turizam te g. Bermin Meškić, član Upravnog odbora.