HALAL

Kur´an posvećuje 119 redaka (ajeta) jelu i piću. Devedeset redaka posvećeno je dozvoljenim (halal) jelima i pićima, a 29 kur´anskih redaka donosi određene zabrane glede jela i pića.
Iz tih redaka vidljiva je stroga zabrana (haram) svinjskog mesa i svih proizvoda koji se dovode u vezu s tim, alkohola i svih proizvoda koji se dovode u vezu s tim, strv, krv, konzumiranje mesa životinje koje je zaklano u nečije drugo ime, a ne u ime Boga, konzumiranje mesa životinja koje su zadavljene, pretučene, strmoglavljene, probodene rogom, načete od zvijeri i onih koje su žrtvovane na žrtvenicima.

Pored gore navedenih zabrana postoji i zabrana konzumiranja mesa životinja koje imaju kandže. Muslimanima je zabranjeno konzumirati meso domaćih magaraca, zabranjeno je jesti meso životinja koje jedu nečist (dželala). Zabrana se odnosi i na životinje koje su ogavne kao što su razne vrste insekata.
Temeljni ¹šerijatski princip jeste „Sve što nije zabranjeno, dozvoljeno je“. Kada se govori o dozvoljenim (halal) jelima i pićima, pored određenih nabrajanja uočavamo i jedan od principa,a to je“…jedite i pijte, ali ne pretjerujte, zaista Bog ne voli one koji pretjeruju“².

Pretjerivanje u jelu i piću ima oblik zabrane (harama). Slične sadržaje nalazimo i u drugom izvoru islama ³Sunnetu. Tako Poslanik islama kaže: „Čuvajte se prekomjernog jela, jer ono kvari vjeru, donosi bolest i odvraća čovjeka od molitve“ ili „Ljudsko tijelo je kao usjev na njivi koji ne može bez vode, ali će ga isto tako i prekomjerna kiša uništiti.“ Islamski bonton pri jelu i piću razrađen je do najmanjih detalja i o svakom se može mnoga toga reći jer je svaki detalj preventivan u odnosu na ljudsko zdravlje.
Intencija svega izrečenog o jelu i piću u izvorima islama ima jedinstvenu poruku, a to je prevencija u očuvanju ljudskog života i zdravlja.

Halal razumijevamo u jezičnom, vjerskom, kulturološkom, tradicijskom i zdravstvenom kontekstu, a sama riječ halal znači dozvoljeno.

Halal mogu biti različite vrste:

proizvoda (hrana, kozmetika, lijekovi i predmeti opće upotrebe) i
usluga (trgovina, ugostiteljstvo, bankarstvo…).

Karakteristike halal proizvoda su:

prisutnost u svim prehrambenim navikama
prihvatljiv za sve životne dobi i za pripadnike drugih konfesija
zdravstveno ispravni proizvodi, prisutni na svim podrjučima svijeta
dodatna kontrola jamči sigurnost kvalitete.

Suprotno od halala imamo haram koji znači zabranjeno tj.nedozvoljeno, te također imamo mešbuh što znači sumnjivo. Mešbuh je haram dok se ne dokaže da je halal.
Halal kvaliteta predstavlja ukupnost karakteristika proizvoda ili usluga koje su u skladu s islamskim propisima i ispunjavaju atribute kvalitete te su kao takvi dopušteni potrošačima hrane islamske vjeroispovjesti.