Jalkovečka ul. 1, 42000, Varaždin, Croatia
http://www.vindija.hr/Proizvodi/Piletina.html?Y3RnXDQscFwxNDM%3D
Lista halal certificiranih proizvoda / usluga
 • Pile grill kalibrirani neuvrečeni (1200 gr.)
 • Pile grill podložak
 • Pile roster
 • Pile kalibro ( 1000g )
 • Varaždinski pohanci
 • Pile 8+
 • Pile grilko ( 800-950g )
 • Pile u marinadi
 • Gavelino
 • Gavelino narezan
 • Gavelino narezan – mini
 • Batak i zabatak
 • Batak i zabatak na podlošku
 • Batak sa zabatkom (obiteljsko pakiranje)
 • Zabatak
 • Zabatak na podlošku
 • Zabatak (obiteljsko pakiranje)
 • Zabatak bez kože na podlošku
 • Batak-zabatak i prsa
 • Batak-zabatak i prsa podložak
 • Batak
 • Batak podložak
 • Batak (obiteljsko pakiranje)
 • Prsa bez kože na podlošku
 • Prsa
 • Prsa – podložak
 • Prsa (obiteljsko pakiranje)
 • Jetra sa srcem
 • Jetra sa srcem 500g svježa
 • Želuci
 • Želuci 500g svježi
 • Leđa – hrbat
 • Leđa i hrbat na podlošku
 • Krila
 • Krila – podložak
 • Krila (obiteljsko pakiranje)
 • File od prsiju
 • File od prsiju – podložak
 • Pileći file (obiteljsko pakiranje)
 • Pileći mini file 400g
 • Pileći odresci od filea prsiju 400g
 • File zabatka
 • File zabatka – podložak
 • Meso mladih kokoši
 • Meso mladih kokoši polovice
 • Meso mladih kokoši četvrtine
 • Pileći rasjek premium cca. 1000g
 • Pileći rasjek classic cca. 750g
 • Pileći rasjek za pohanje top krila cca.1100g
 • Pileći rasjek za pohanje top file cca. 1100g.
 • Pripravak za juhu
 • Pileći krilko na podlošku
 • Pileći krilamare na podlošku
 • Pileća polovica
 • Pileća polovica 750g
 • Pileći zabatak i krila
 • Pileći batak i pileći file
 • Pileći batak i file minipack
 • Pileći prutići u umaku butterino 500 g.
 • Crispy odrezak

Smrznuti pileći proizvodi

 • Pile grill kalibr. Uvrečeni (1200 gr.)/smrznuti
 • Pile grill (vrečica)/smrznuto
 • Zamrznuti gavelino – narezan
 • Batak i zabatak/smrznuto
 • Batak i zabatak na podlošku/smrznuto
 • Batak sa zabatkom (obiteljsko pakiranje) / smrz.
 • Zabatak/smrznuto
 • Zabatak na podlošku/smrznuto
 • Zabatak (obiteljsko pakiranje) / smrz.
 • Zabatak bez kože na podlošku/smrznuto
 • Batak-zabatak i prsa smrznuto
 • Batak-zabatak i prsa podložak smrznuto
 • Batak/smrznuto
 • Batak – podložak/smrznuto
 • Batak (obiteljsko pakiranje) / smrz.
 • Prsa/smrznuto
 • Prsa – podložak/smrznuto
 • Prsa (obiteljsko pakiranje) / smrz.
 • Prsa bez kože na podlošku/smrznuto
 • Jetra sa srcem/smrznuto
 • Jetra sa srcem 500g / smrznuto
 • Želuci/smrznuto
 • Želuci 500g / smrznuti
 • Leđa – hrbat/smrznuto
 • Leđa i hrbat na podlošku/smrznuto
 • Krila/smrznuto
 • Krila – podložak/smrznuto
 • Krila (obiteljsko pakiranje) / smrz.
 • File od prsiju/smrznuto
 • File od prsiju – podložak/smrznuto
 • Pileći file (obiteljsko pakiranje) / smrz.
 • File zabatka/smrznuto
 • File zabatka – podložak/smrznuto
 • Meso mladih kokoši/smrznuto
 • Meso mladih kokoši – polovice/smrznuto
 • Meso mladih kokoši – četvrtine/smrznuto
 • Usitnjeno meso 1/1/smrznuto
 • Usitnjeno meso na podlošku/smrznuto 500g
 • Pileći rasjek premium / smrz. Cca. 1000g
 • Pileći rasjek classic / smrz. Cca. 750g
 • Rasjek za pohanje top krila smrz. Cca.1100g
 • Rasjek za pohanje top file smrz. Cca.1100g
 • Pripravak za juhu / smrz.
 • Pileći krilko na podlošku / smrz.
 • Pileći krilamare na podlošku / smrz

Marinirani pileći proizvodi

 • Marinato grill pile cca. 1200g
 • Marinato grill batak
 • Marinato grill batak – podložak
 • Marinato grill zabatak bez kože
 • Marinato grill zabatak bez kože – podložak
 • Marinato grill batak / zabatak
 • Marinato grill batak / zabatak podložak
 • Marinato grill file
 • Marinato grill file – podložak
 • Marinato grill krila
 • Marinato grill krila podložak
 • Pileća krila u pikantnoj marinadi 450 g
 • Marinato grill ražnjići
 • Marinato grill ražnjići podložak
 • Pileći ražnjići kids 450g
 • Marinato grill ražnjići zabatka
 • Marinato grill ražnjići zabatka podložak
 • Marinato grill maxi cca.1100g.
 • Marinato grill mini cca.850g.
 • Marinato grill pile / smrz. Cca. 1200g
 • Marinato grill batak / smrz.
 • Marinato grill batak podložak / smrz.
 • Marinato grill zabatak bez kože / smrz.
 • Marinato grill zabatak bez kože podl. / smrz.
 • Marinato grill batak – zabatak / smrz.
 • Marinato grill batak – zabatak podl. / smrz.
 • Marinato grill file / smrz.
 • Marinato grill file podl. / smrz.
 • Marinato grill krila / smrz.
 • Marinato grill krila podl. / smrz.
 • Marinato grill ražnjići. / smrz.
 • Marinato grill ražnjići podl. / smrz.
 • Marinato grill ražnjići zabatka / smrz.
 • Marinato grill ražnjići zabatka podl. / smrz.
 • Marinato grill maxi /  smrz cca.1100g.
 • Marinato grill mini /  smrz cca.850g.
 • Filetino classic
 • Filetino mediteran
 • Filetino crispy