Ul. Nikole Kramarića 32, 10408, Velika Mlaka, Croatia
http://klaonica32.hr/
Lista halal certificiranih proizvoda / usluga
  • uslužno klanje