Ul. Marka Marulića 14, 43000, Bjelovar, Croatia
Lista halal certificiranih proizvoda / usluga
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred XL, 10/1 pakiranje
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred L, 10/1 pakiranje
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred M, 10/1 pakiranje
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred S, 10/1 pakiranje
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred M, 15/1 pakiranje
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred XL, 20/1 pakiranje
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred L, 30/1
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred M, 30/1
  • Svježa jaja „A“ klase Gala, razred S, 30/1 pakiranje