Ul. Svetog Ivana Krstitelja 1A, 31326, Darda, Croatia
http://www.belje.hr
Lista halal certificiranih proizvoda / usluga
  • Potpuna krmna smjesa za ishranu pilića – brojlera
  • Potpuna krmna smjesa za ishranu pilića – brojlera
  • Potpuna krmna smjesa za ishranu pilića – brojlera
  • Potpuna krmna smjesa za konzumne nesilice
  • Potpuna krmna smjesa za tov junadi do 250 kg
  • Potpuna krmna smjesa za tov junadi iznad 250 kg
  • Potpuna krmna smjesa za krave muzare
  • Dopunska krmna smjesa za tov junadi
  • Dopunska krmna smjesa za mlječna goveda