Amfiteatarska ul. 6, 52100, Pula, Hrvatska
https://hotelamfiteatar.com/
Lista halal certificiranih proizvoda / usluga

Halal paket oznaka "A"