Novosti

EDUKACIJA ZA PREDSTAVNIKE ŠEST NOVIH FIRMI

U organizaciji Centra za certificiranje halal kvalitete, u četvrtak, 12. Listopada 2017. godine u Islamkom centru Zagreb održana je edukacija za interne auditore halal kvalitete za predstavnike Dim Mesa d.o.o, turističku agenciju Gulliver Travel, Magdis d.o.o., Protect Farma d.o.o. restorana Bistro Mostovi te OPGa Lenac. S obzirom da su predstavnici firmi iz nekoliko različitih sektora i proizvodnje i turizma edukacija je obuhvatila cjelokupne procese u svim industrijama.

Predavači su u svome izlaganju objasnili šerijatske aspekte halala i harama te praktične dužnosti islama. Prezentiran  je sustav implementacije te sustav nadzora Halal standarda koji se bazira na Halal normi HRN BAS 1049:2010, UAE.S 2055-1:2015, UAE.S 993:2015 i Pravilniku o certificiranju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, pružanja usluga u turizmu i zdravstvenim ustanovama prema zahtjevima halal kvalitete