Novosti

SUSRET RUKOVODITELJA CENTRA S PREDSTAVNICIMA HALAL FOOD COUNCIL OF EUROPE

Dana 29.9.2017. Centar za certificiranje halal kvalitete posjetili su predstavnici Halal Food Councila Europe u sastavu g. Iqbala  Ahmeda Qureshia, direktora te g. Nizama Đikića, islamskog eksperta i koordinatora za istočnu Europu. S predstavnicima se sastao rukovoditelj Centra, g. Aldin Dugonjić te je održan sastanak na kojemu se razgovaralo o sadašnjoj i budućoj suradnji, izazovima na halal tržištu i standardizaciji, povezivanju halal certificiranih poduzeća i pružatelja usluga.

Sugovornici su se složili da je dosadašnja suradnja na visokoj razini te izrazili uvjerenje da će se ona i u budućnosti nastaviti.