Novosti

PREZENTIRAN RAZVOJ HALAL TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

COMCEC meeting Ankara 2017

U organizaciji COMCEC-a (Stalni odbor za gospodarsku suradnju 57 islamskih zemalja) 16.2.2017., održan je 9. sastanak skupine za razvoj turizma zemalja članica COMCEC-a. Tema sastanka bila je regulacija i smjernice za razvoj halal tržišta. Za potrebe sastanka napravljeno je posebno istraživanje o razvoju halal turizma u zemljama članica COMCECA-a. Istraživanje je pokazalo kako postoje različiti pristupi u regulaciji halal turizma, a najbolji pozitivni primjeri istoga su Malezija, Indonezija i Turska. Također na skupu je prezentirana prva verzija vodiča za regulaciju i razvoj halal turizma nakon čega je uslijedila rasprava i komentari.

Prethodno navedenim istraživanjem obuhvaćen je način regulacije pružanja usluga u turizmu prema zahtjevima halal standarda, tj. Pravilnik Centra o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i pružatelja usluga u turizmu prema zahtjevima halal kvalitete. Iz tog razloga COMCEC je pozvao rukovoditelja Centra da prezentira Pravilnik i razvoj halal turizma u Republici Hrvatskoj.

Prezentacija razvoja halal turizma u Republici Hrvatskoj

Prezentacija razvoja halal turizma u Republici Hrvatskoj

Na početku svoje prezentacije rukovoditelj Centra se zahvalio COMCEC-u na pozivu i gostoprimstvu istaknuvši kako je razvoj halal turizma u Republici Hrvatskoj započeo 2010 godine izradom Pravilnika i dodjelom prvog halal certifikata pružatelju usluga. Nadalje,  rukovoditelj je naveo kako u Hrvatskoj trenutno halal certifikat ima 16 hotela, 10 ugostiteljskih objekata i 7 putničkih agencija. Naveo je pozitivne primjere hotelijera koji su samo u godinu dana od dobivanja halal certifikata povećali broj noćenja i dobiti. Na kraju prezentacije, rukovoditelj je zaključio kako se halal turističko tržište izuzetno brzo razvija ali bez pravilne regulacije. S tim u vezi  ponudio je suradnju s obzirom na pozitivan primjer razvoja halal turizma u Republici Hrvatskoj.