O CENTRU

ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ
CENTAR ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE U HRVATSKOJ

Centar za certificiranje halal kvalitete osnovan je kroz jedan od projekata Islamske zajednice u Hrvatskoj s ciljem da se uspostavi sustav koji bi omogućio proizvođačima i pružateljima usluga da certificiraju proizvodne procese i proizvode s mogućnošću plasiranja na tržište sa oznakom “halal”.
Centar za certificiranje halal kvalitete (Centar) je registriran kao specijalizirana institucija Islamske zajednice u Ministarstvu Uprave Republike Hrvatske, a temeljne djelatnosti obuhvaćaju:

• Edukaciju o halalu
• Certificiranje halal proizvoda i usluga
• Znanstvena I stručna istraživanja
• Promocija certificiranih proizvoda i proizvođača (mediji, sredstva javnog oglašavanja, predstavljanje na halal sajmovima u Hrvatskoj i svijetu)

Kako bismo podigli i održavali kvalitetu naših usluga Centar je certifciran prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 od strane DQS d.o.o.

MISIJA:
Ustanovljavanje, praćenje i kontrola proizvodnje u tvrtkama koje se opredijele da njihov proizvod ili usluga sa šerijatskog gledišta bude dozvoljen-HALAL.

VIZIJA:

Svojim djelatnostima postati prepoznatljivi partneri u jačanju konkurentnosti hrvatskih tvrtki te osigurati potrošače koji konzumiraju halal proizvode i usluge.

Certificiranje halal kvalitete

Certificiranje halal kvalitete se provodi prema zahtjevima i mjerama Halal norme HRN BAS 1049:2010 koji je registriran u Hrvatskom zavodu za norme.

Halal norma sadrži:

1. Halal normu
2. Proceduru certificiranja
3. Pravilnik o auditu
4. Pravilnik o halal klanju životinja
5. Pravilnik o zaštitnom znaku
6. Priručnik o halal statusu aditiva

Procedura certificiranja

1. Tvrtka podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Centru dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u skladu sa zakonskom regulativom i da može zadovoljiti zahtjeve halal kvalitete
2. Centar provjerava dostavljenu dokumentaciju
3. Centar i tvrtka potpisuju ugovor o certificiranju
4. Centar educira zaposlenike u tvrtci kako bi znali implementirati i održavati zahtjeve halal norme
5. Tvrtka priprema dokumentaciju u kojoj su opisane svi procesi proizvodnje i provjerene sve sirovine i materijali koji se koriste u proizvodnji halal proizvoda
6. Centar provjerava da li je tvrtka ispunila zahtjeve za dobivanje halal certifikata
7. Centar dostavlja svu dokumentaciju Komisiji za verifikaciju koja provjerava da li je certificiranje izvršeno na propisani način
8. Upravni odbor Centra donosi odluku o dodjeli halal certifikata

Centar za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te laboratorijskim analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera halal norme.

Svaka tvrtka koja se certificira prema zahtjevima halal norme ima pravo i obvezu korištenja zaštitnog znaka halal kvalitete čiju uporabu isključivo odobrava Centar.