Skip to main content
Aldin Dugonjić, doktorat

Rukovoditelj Centra, Aldin Dugonjić stekao zvanje doktora znanosti

Rukovoditelj Centra za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj Aldin Dugonjić, u ponedjeljak, 22.listopada 2018., obranio je doktorsku disertaciju na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, R. Srbija, na temu „Doprinos halal industrije jačanju gospodarstva s posebnim osvrtom na prehrambenu industriju i turizam“ te stekao zvanje doktora znanosti iz oblasti ekonomije.

Unikatnost spomenute doktorske disertacije je da je Aldin Dugonjić prva osoba koja je obranila doktorat na temu halala iz područja ekonomije ne samo u R. Hrvatskoj nego i u regiji. U predstavljanju teme novi doktorand je naglasio kako mu je najveća poteškoća u pripremanju disertacije bio nedostatak literature odnosno njegov rad bio je pionirski poduhvat koji je dominantno temeljen na istraživačkom pristupu i anketiranju tržišta industrije halala.

U predstavljanju disertacije, Dugonjić je istakao kako je cilj izrade doktorske disertacije što bolje razumijevanje potencijala i perspektiva halal tržišta te mogućnosti korištenja halal certifikata kao snažnog sredstva za povećanje prodaje i izvoza proizvoda kao i razvoju turizma. Kroz rad se analizira utjecaj halal certifikata na izvozne rezultate poduzeća koji isti posjeduju kao i utjecaj povećanja broja gostiju koji znaju i razumiju što halal predstavlja. Kroz odabrana poglavlja: pojam halala, principi halala, halal tržište, halal turističko tržište, standardizacija halala, certificiranje halala, razvoj halala u Hrvatskoj sa anketnim istraživanjem i dubinskim intervjuem poduzeća i hotela sa halal certifikatom, prikazan je ekonomski utjecaj istog na gospodarstvo i turizam kao i eventualne preporuke za jače i snažnije izvozne aktivnosti i veći broj gostiju sa halal tržišta. Kroz vrlo opsežan i temeljit rad na 195. stranica, koji po riječima mentora dr. Aziza ef. Hasanovića sadržava seriozan i kvalitetan prikaz utjecaja halal industrije, autor disertacije je temeljem ciljanog istraživanja potvrdio postavljene hipoteze, a to su:

  1. Halal certifikat utječe na povećanje izvoza prehrambene industrije,
  2. Halal certifikat utječe na povećanje broja noćenja u hotelima i na razvoj turizma,
  1. Halal certifikat omogućava bolju umreženost domaćih proizvođača sa hotelima i restoranima i
  2. Edukacija o halalu utječe na promjenu negativne percepcije o islamu.

Predsjednik komisije, rektor Univerziteta prof. dr. Suad Bećirović izrazio je zadovoljstvo prikazanom prezentacijom doktoranda navodeći kako rad obiluje istraživačkom dimenzijom čime mu se daje posebna vrijednost i posebnost te kako će biti glavni temelj za daljnja istraživanja, a potom je uslijedila diskusija u kojoj je član prof. dr. Elma Elfić Zukorlić postavljala pitanja o modelima i načinima razvoja halal industrije u oblasti turizma u R Hrvatskoj.
Doktorand je vispreno i argumentirano na temelju radnog iskustva odgovarao na pitanja o modalitetima daljnjeg razvoja halal turizma osvrnuvši se i na određene zloupotrebe i komercijalizacije halal znaka čemu se treba ozbiljno posvetiti u narednom periodu.

Komisija u sastavu: prof.dr.Suad Bećirović – predsjednik, prof. dr. Aziz ef. Hasanović-mentor, član i prof. dr. Elma Elfić Zukorlić, član nakon kratkog povlačenja doktorsku disertaciju ocjenili su visokom ocjenom i promovirali Aldina Dugonjića u novog doktora nauka iz oblasti ekonomije. Aldin Dugonjić, rođen je 1984.g. u Bosanskoj Dubici (BiH), odrastao je u Sisku gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Preddiplomski i diplomski studij završio je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, smjer sanitarno inženjerstvo s temom rada nakon preddiplomskog studija: "Halal standard i veza s drugim standardima." 2013. odbranio je rad na temu „Primjena zahtjeva halal norme HRN BAS 1049:2010 u klaonici krupne stoke“ na diplomskom studiju.
Od 2009. zaposlen je u Centru za certificiranje halal kvalitete na poslovima tajnika, edukatora i auditora Centra, a 2012. imenovan je rukovoditeljem Centra za certificiranje halal kvalitete čiju dužnost obnaša i danas. Autor je mnogobrojnih radova u području halala i halal certificiranja i član je Hrvatskog zavoda za norme, Tehničkog odbora poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; sustav upravljanja za sigurnost hrane te je bio član Europskog odbora za normizaciju (CEN)-  radne grupe 212 - halal hrana te lead auditor za ISO 9001:2008. G.Dugonjić je 2016. godine bio jedan od sudaca za dodjelu Svjetske halal turističke nagrade te predsjednik Organizacijskog odbora Svjetskog halal dana.

  1. i 2018. godine uvršten je na listu Islamica 500- 500 najutjecajnijih osoba u islamskom svijetu i ekonomiji.

Oženjen je i otac dvoje djece.